Tack

FMNGöteborg

Föräldraförening Mot Narkotika i Göteborg

Tack

En viktig förutsättning för att FMN Göteborg skall kunna bedriva sin verksamhet är gåvor och bidrag.

Vi vill därför rikta ett stort tack till företag, organisationer, kommuner, stiftelser och privatpersoner för ekonomiskt bidrag och gåvor.

Göteborg-Poseidon Rotary Klubb

HSN Västra Götaland

Marks Stiftelse


(Karl Johansgatan)

NIKKS AB

QWERTY HB

Tel 031-12 89 01 - FMN Göteborg, Nordhemsgatan 41, 413 06 Göteborg