Vi erbjuder

FMNGöteborg

Föräldraförening Mot Narkotika i Göteborg

Vi erbjuder

SJÄLVHJÄLPSTRÄFFAR

Träffar en gång/månaden med tema dock inte under jul och sommaren. Syftet är att träffa andra personer i likartad livssituation som anhörig till en beroende.

 

RÅDGIVNING

Vårt viktigaste uppdrag är att erbjuda stöd och vägledning

till anhöriga och närstående till missbrukare och/eller till

personer som befaras befinna sig i riskzonen för missbruk.

Samtalen med anhöriga och närstående bedrivs av rådgivare,

utbildade i FMN Riks regi.

 

MOTIVATIONSSAMTAL

Motivationssamtal är stödsamtal för dig som vill förändra din livssituation och behöver stöd, hopp och motivation till en önskad förändring.

 

DROGTEST

Om du är orolig för att ditt barn eller någon annan i din närhet har tagit droger, är du välkommen att kontakta oss för provtagning/drogtest.

Är det under kvällar och helger kan du ta ett urinprov hemma, för att sedan lämna in det till oss under våra öppettider.

All information om öppettider,telefonnummer och adress finns på framsidan.

Tel 031-12 89 01 - FMN Göteborg, Nordhemsgatan 41, 413 06 Göteborg