Vi kan erbjuda

FMNGöteborg

Föräldraförening Mot Narkotika i Göteborg

Vi kan erbjuda

ANHÖRIGSTÖD

Har du missbruksproblem i din närhet?

Tveka inte att ta kontakt med oss för att få en tid för samtal och rådgivning. (telefon 031-12 89 01)

 

Då du har gått i samtal/rådgivning några gånger har du också möjlighet att delta i våra självhjälpsgrupper tillsammans med andra anhöriga.

 

Vår självhjälpsmodell bygger på mångårig erfarenhet och har visat sig vara en fungerade väg för familjer, som vill bryta en anhörigs missbruk.

 

RÅDGIVNING

Vårt viktigaste uppdrag är att erbjuda stöd och vägledning

till anhöriga och närstående till missbrukare och/eller till

personer som befaras befinna sig i riskzonen för missbruk.

Samtalen med anhöriga och närstående bedrivs av rådgivare,

utbildade i FMN Riks regi.

 

SJÄLVHJÄLPSGRUPP

Vi har träff varje vecka, (måndagar).

Syftet med träffarna är att deltagarna skall få

möjlighet att tillsammans med andra i en likartat

livssituation (missbrukande anhörig) stödja

varandra för att kunna gå vidare med sina egna liv.

Ledarna för mötet följer ett utbildningsprogram som

är utarbetat av anhöriga och revideras regelbundet

av Riksförbundet.

 

NÄTVERKSMÖTEN

När någon missbrukar är det vanligt att det är fler som blir berörda.

Genom nätverksmöten kan betydelsefulla personer i nätverket runt den som missbrukar bli mer engagerad, få svar på sina frågor och gemensamt

förstå hur de bäst kan vara till stöd för missbrukaren.

 

MOTIVATIONSSAMTAL

Motivationssamtal är stödsamtal för dig som vill förändra din livssituation och behöver stöd, hopp och motivation till en önskad förändring.

 

DROGTEST

Om du är orolig för att ditt barn eller någon annan i din närhet har tagit droger, är du välkommen att kontakta oss för provtagning/drogtest.

Är det under kvällar och helger kan du ta ett urinprov hemma, för att sedan lämna in det till oss under våra öppettider.

All information om öppettider,telefonnummer och adress finns på framsidan.

Tel 031-12 89 01 - FMN Göteborg, Nordhemsgatan 41, 413 06 Göteborg