Bakgrund


Föräldraföreningen Mot Narkotika Göteborg startade år 1984. Den grundades av oroliga föräldrar som av en slump mött varandra då de var ute på stan och letader efter sina barn. Föräldrarna fann stöd i att möta andra med liknande erfarenheter och att få prata om sin situation. Det väckte behovet av att få fortsätta träffas. Man fick chans att hyra in sig i en liten lokal på 7 m2. Så många som 25 föräldrar kom till första träffen i den lilla lokalen.


Föräldrarna hade i sin förtvivlan många frågor om hur det hade kunnat bli så att just deras barn hade hamnat i drogmissbruk och om svårigheterna att få de att sluta med droger. Man hade också frågor kring om det fanns hjälp att få och om det fanns någonstans att vända sig. Det ledde till att man började bjuda in olika professioner i hopp om att få information och öka sina kunskaper. Som exempel bjöds beroendeläkare, polis och socialtjänst in. På så sätt växte föreningens föreläsningskvällar fram till att nu vara ett självklart inslag i verksamheten. 


Föreningens grundare hade ett brinnande engangemang. Man visste att det fanns fler berörda föräldrar och man ville öka kunskaper om droger till föräldrarna. Föreningen ville förmedla budskapet att du är inte ensam och att det finns stöd att få. Man kom att delta i föräldramöten, olika former av informationsträffar och skapa samverkan med olika professioner. Man undersökte vad som fanns i andra länder. Alla dessa möten formade föreningens innehåll och intresset ökade. Fler blev medlemmar. Bakom föreningens framkomst ligger oroliga föräldrars behov av att möta andra i liknande situation, kärlek, värme och gemenskap. Med ett brinnande engangemang har man utvecklat en verksamhet som nu är etablerad och kan fortsätta erbjuda föräldrar, anhöriga och närstående stöd i sin situation. Föreningen finansieras med hjälp av medlemsavgifter, bidrag och gåvor.