Rådgivning

FMN:s viktigaste uppdrag är att erbjuda råd och stöd som hjälp till föräldrar, anhöriga och närstående då någon befaras befinna sig i riskzon för drogmissbruk eller utvecklat beroende. Samtalen bedrivs av rådgivare utbildade i FMN Riks regi med fokus på hjälp till självhjälp. Kontaktenär anonym och tystnadsplikt gäller.


Välkommen att boka tid på telefon 031-12 89 01 eller maila info@fmngoteborg.com


All rådgivning är kostnadsfri men vi ser gärna att man blir stödmedlem vilket hjälper FMN Göteborg att fortsätta erbjuda verksamhet. Medlemsavgift 200:-/år betalas in via bankgiro 5393-3743 eller Swish 1231206929.


Självhjälpträffar

Efter några rådgivningssamtal erbjuds man träffar i grupp en gång/månad med ett tema vid varje tillfälle. Syftet äär att få träffa andra människor i liknande situation. Att få ta del av varandras erfarenheter, att bli lyssnad på om man vill och att få ökade kunskaper i gemenskap med andra ökar styrkan att hantera sin egen situation. Självhjälpsgrupperna är öppna och nya deltagare kan komma in eftersom. Man kan ta paus och återkomma . Anonymitet och "det som sägs här stannar här" gäller i gruppen. 


Föreläsningar

FMN Göteborg erbjuder sina medlemmar föreläsningar med fokus på ämnen som berör våra medlemmar på olika sätt. Anmälan sker på telefon 031-12 89 01 eller maila info@fmngoteborg.com

Vi erbjuder

Drogtest

Om du är orolig för att ditt barn eller någon annan i din närhet har tagit droger. Ni kan komma till FMN Göteborg under våra öppettider för provtagning/drogtest. Gäller det kvällar/helger kan du ta ett urinprov hemma, för att sedan lämna in det till oss under våra närmsta öppettid.

Betalning sker via Swish eller kontant. Anonymitet gäller. Vid frågor 031-12 89 01 eller maila info@fmngoteborg.com


Motivationssamtal

Motivationsamtal är ett stödsamtal i samband med drogtest för den som behöver stöd, hopp och motivation för att ta steget mot ett drogfritt liv.