FMN STYRELSE

ORDFÖRANDE - Elsy Noren


VICE ORDFÖRANDE - Dario Espiga


KASSÖR - Stefan Persson


SEKTRERARE - Jan Mossberg


LEDAMÖTER - BrittMarie Rosell Karlsson,
Soraya Zarza Lundberg, Arne Tenggren


SUPPLEANTER - Britt Hallin